Ur. 07.09.1980 w Bydgoszczy
 • Temat pracy magisterskiej, miejsce i data egzaminu magisterskiego „Wizerunek Unie Europejskiej kreowany przez eurosceptyków w Polsce”, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, kwiecień 2004.
 • Temat pracy doktorskiej, miejsce i data obrony „Pozycja wolontariuszy na rynku pracy”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, styczeń 2010 (z wyróżnieniem).
Wyjazdy i stypendia zagraniczne
 • wrzesień 2008 – lipiec 2009 Stypendium badawcze (przyznane przez organizację KAAD) w Niemieckim Instytucie Badań Gospodarczych (DIW Berlin), Niemcy.
 • lipiec 2008 – wrzesień 2008 Stypendium badawcze w instytucie ECASS przy Uniwersytecie Essex, Wielka Brytania.
 • lipiec 2007 – wrzesień 2007 Stypendium badawcze w instytucie IRISS, Luksemburg.
 • luty 2006 – czerwiec 2007 Stypendium Marie Curie w Uniwersytecie Luigi Bocconi w Mediolanie.
Języki: angielski, niemiecki, włoski

Zainteresowania badawcze:
ekonomia pracy, ekonomia edukacji, okres przejściowy między kształceniem a pracą (school-to-work transition).

Projekty badawcze
 • 2010 - obecnie Determinanty wyboru ścieżek kariery zawodowej, Badania Młodych Naukowców i Doktorantów.
 • 2010 – obecnie Badanie losów absolwentów, realizowany w ramach projektu „Kadry dla Gospodarki”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 2010 – obecnie Badanie stopnia dostosowania umiejętności studentów do potrzeb przyszłych pracodawców, realizowany w ramach projektu „Kadry dla Gospodarki”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Konferencje Wystąpienia na konferencjach międzynarodowych i seminariach
 • 2nd IZA Workshop on Entrepreneurship Research, Bonn, maj 2011;
 • Warsaw International Economic Meeting 2010, Warszawa, lipiec 2011; 
 • The International Association for Research in Income and Wealth, Boston, sierpień 2012
 • IZA Brown Bag Seminar, Bonn, listopad 2012
Pełnione funkcje w Uczelni
 • Członek Zespołu ds. Badania Losów Absolwentów UEP
 • Członek Zespołu ds. Badania Satysfakcji Pracowników UEP
 • Członek Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Ekonomii