Doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Zainteresowania badawcze:
 • Statystyka małych obszarów
 • Statystyka gospodarcza
 • Metody analizy przedsiębiorczości
 • Wykorzystanie dostępnych źródeł informacji w estymacji pośredniej
 • Metoda reprezentacyjna
 • Integracja źródeł danych
Funkcje pełnione w UE:
 • członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych
 • członek Wydziałowej Komisji Programowej
 • członek Wydziałowej Komisji ds. Studiów Doktoranckich
 • koordynator specjalności Analityka gospodarcza na kierunku Informatyka i ekonometria
Współpraca z innymi instytucjami:
 • członek Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk
 • członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego
 • członek Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego 
 • członek Polskiego Towarzystwa Demograficznego
 • konsultant w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu
 • Centrum Statystyki Regionalnej
 • Centrum Badań i Analiz Rynku ASM