Zainteresowania badawcze:
  • statystyka gospodarcza,
  • metoda reprezentacyjna,
  • statystyka małych obszarów,
  • estymacja odporna,
  • integracja danych.