• od 10.2007 Adiunkt w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 • 10.2006 – 09.2007 Asystent w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • 04.07.2006 Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych; tytuł rozprawy „Ubezpieczeniowe systemy emerytalne a wysokość emerytur kobiet w Niemczech i w Polsce”.
 • 07.2002 – 11.2002 Stypendium DAAD w Centrum Polityki Społecznej w Bremie.
 • 03.2000 – 02.2005 Studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • 08.03.2000 Egzamin magisterski; praca magisterska na temat: „Pracownicze Programy Emerytalne – zalety i wady dla pracownika i pracodawcy”.
 • 09.1999 – 01.2000 Studia w Handelshochschule Leipzig (HHL) .
 • 10.1995 – 09.1999 Studia w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Kierunek: Finanse i Bankowość, Specjalizacja: Ubezpieczenia Gospodarcze.
Działalność dydaktyczna
Wykładane przedmioty to: Polityka społeczna, Wprowadzenie do polityki społecznej, Zabezpieczenie społeczne, Zabezpieczenie emerytalne, Ubezpieczenia pracownicze, Soziale Sicherung.

Języki: niemiecki, angielski

Zainteresowania badawcze
Zabezpieczenie emerytalne, zwłaszcza ubezpieczenie emerytalne; aspekty płci w zabezpieczeniu społecznym, transfery wewnątrz (emeryckiego) gospodarstwa domowego.

Projekty badawcze
 • Ekspert w projekcie “Mam dziecko-pracuję”, realizowany przez Fundację Aktywności Lokalnej, UEP, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Prelite PR sp. z o.o. oraz Centrum Work-Life Balance w Kokkedal (Dania).
 • Współpraca w projekcie badawczym “Assessing the effectiveness and the impact of the Social OMC in preparation of the new cycle”( European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, VC/2009/0880).
 • Wykonawca w projekcie badawczym “Study Contract to improve the knowledge on the socio-economic impact of pension systems on women” (European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, VC/2007/0329).
 • Współpraca w projekcie badawczym “Private pensions and social inclusion in Europe: a study of Germany, Italy, the Netherlands, Poland, Switzerland and the United Kingdom” (5 Program Ramowy UE, nr HPSE-CT-2002-00151).
Konferencje
 • Pension Reforms in Post-Socialist and other Countries – Comparison and Evaluation, Poznań 12-13.09.2013; referat: Gender and pension reforms in Poland after 1989
 • Old Age Crisis and Pension Reform - Where do we stand?, Poznań 13-15.09.2012, referat: The statutory retirement age for women and men – the case of Poland 
 • Veranstaltung “Alterssicherung im internationalen Vergleich“, 14-16.10.2009, Erkner, Niemcy; referat: Die Rentenreform in Polen – war die Umstellung auf Teilkapitaldeckung ein Erfolg?
 • Internationale Fachtagung "Wohlfahrtsstaaten in Mittelosteuropa: Sozialpolitik und Geschlechterverhältnisse im Transformationsprozess", 4. -6. październik 2006 Hattingen, Niemcy; referat (razem z P. Michoniem): Länderstudie: Rentenreformen und Geschlechterverhältnisse in Polen
 • WSI-Herbstforum “Der Sozialstaat zwischen Eigenverantwortung und Solidarität“, 1-2 grudzień 2005, Berlin, Niemcy; referat: Ein Obligatorium für die kapitalgedeckte Alterssicherung: Lehren aus der polnischen Rentenreform
 • Reformen der Alterssicherung in Mittel- und Osteuropa - Impulse und Politikleitbilder für die Europäische Union?, 29-30 kwiecień 2005, Andrássy University Budapest; referat: Reform der Alterssicherung in Polen
 • Arbeitstagung des VDR „Alterssicherung im internationalen Vergleich“, 25-27 październik 2004, Erkner, Germany; referat: Das neue Altersrentensystem in Polen. Konzept, erste Erfahrungen und Probleme