Imię i nazwisko:

Katarzyna Mroczek-Dąbrowska

Instytut:

Gospodarki Międzynarodowej

Katedra:

Konkurencyjności Międzynarodowej

Pokój:

613 Altum

Adres e-mail:

Katarzyna.mroczek-dabrowska@ue.poznan.pl

Research Gate link:

https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Mroczek-Dabrowska

GScholar link:

https://scholar.google.pl/citations?user=9AnrsOEAAAAJ&hl=pl

UEP link:

https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/globalResultList.seam?lang=pl&cid=398721


 

Obszar zainteresowań

Subdyscyplina: international business – biznes międzynarodowy

Kody JEL wraz z nazwami:F6 (Economic Impacts of Globalization), F1 (Trade), F5 (International Relations, National Security, and International Political Economy), D8 (Information, Knowledge, and Uncertainty), D6 (Welfare Economics)

Słowa kluczowe:Globalization ; International relations ; Company strategy ; Entry modes ; Industries

 

Trzy wybrane publikacje (wyłącznie z czasopism recenzowanych w systemie double-blind)

1. Mroczek-Dąbrowska, Katarzyna, Matysek-Jędrych Anna : To fear or not to fear? The nature of the EU-27 countries’ vulnerability to Brexit, w: European Planning Studies, DOI: 10.1080/09654313.2020.1745761

2. Mroczek-Dąbrowska Katarzyna: Transaction Costs and Their Impact on Industry's Internationalisation Degree - Theoretical Framework, w: Economics and Business Review, vol. 2 (16), nr 1, 2016, ss. 3-14, DOI:10.18559/ebr.2016.1.1

3.  Gotz Marta, Jankowska Barbara, Matysek-Jędrych Anna [i in.] : Governmental Change and FDI Inflow to Poland and Hungary in 2010-2016, w: Entrepreneurial Business and Economics Review, vol. 6, nr 1, 2018, ss. 153-173, DOI:10.15678/EBER.2018.060109


Trzy wybrane tematy dotychczasowych doktorantów (jeśli praca została obroniona, to proszę podać link do zasobów BG UEP)

1. Determinants of executive remuneration – cross-comparison of public companies in Israel  

2. Organizational Determinants of Internationalization of Higher Education Institutions in Selected European Countries – promotor pomocniczy (https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/543504)

3. Traditional Occupations or Entrepreneurship? The case of labour characteristics in Igboland, Nigeria 


Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich


Kody JEL: F15, F18, F51, F55, F61-63


Słowa kluczowe: internacjonalizacja przedsiębiorstw i branż; globalizacja; Brexit; konkurencyjność; integracja regionalna

Preferowany język dysertacji: polski, angielski