Imię i nazwisko: Krzysztof Łyskawa

Instytut: Instytut Finansów

Katedra: Katedra Ubezpieczeń

Pokój: 106 Altum

Adres e-mail: Krzysztof.lyskawa@ue.poznan.pl

Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Lyskawa

GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=iXklzp0AAAAJ&hl=pl
Obszar zainteresowań

Subdyscyplina: ekonomia i finanse

Kody JEL wraz z nazwami: G22 (Insurance • Insurance Companies • Actuarial Studies), D81 (Criteria for Decision-Making

under Risk and Uncertainty), G32 (Financing Policy • Financial Risk and Risk Management • Capital and Ownership

Structure • Value of Firms • Goodwi), H55 (Social Security and Public Pensions), Q14 (Agricultural Finance)

Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem ; ubezpieczenia ; ubezpieczenia rolne ; system emerytalny ; teoria ryzyka

Wybrane publikacje

1. M. Janowicz-Lomott, P. Rozumek, K. Łyskawa, Farm income insurance as an alternative for traditional crop insurance,

“Procedia Economics and Finance” 2015, vol. 33, s. 439-449

2. M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, Catastrophic Risk in Local Government Units: Search for Optimal Risk Management,

w: EU Crisis and the Role of the Periphery, eds. A. Karasawoglou, S. Ongan, P. Polychronidou, Springer International

Publishing, New York-Dordrecht-London 2015, s. 115-129

3. M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, The new instruments of risk management in agriculture in the European Union,

“Procedia Economics and Finance” 2014, vol. 9, s. 321-330

Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

1. Ubezpieczeniowe metody finansowania realizacji ryzyka środowiskowego przedsiębiorstw w Polsce

(https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-ekonomii,c19/konkursy-i-postepowaniaawansowe,

c7570/przewody-doktorskie,c7847/aleksandra-hecka,c12833/)

2. Zastosowanie modelowania wysokości plonu w ubezpieczeniach indeksowych upraw w Polsce (pomocniczy)

(http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=435197&from=publication)

3. Ochrona ubezpieczeniowa samorządu gminnego w Polsce. Determinanty i zakres (pomocniczy)

(http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=388154&from=publication)

Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

Kody JEL: G22, G32, D81, H55, Q14

Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem; ubezpieczenia; ubezpieczenia rolne; system emerytalny; teoria ryzyka

Preferowany język dysertacji: polski