• Pracownik Katedry od 1999.
 • Temat pracy doktorskiej: „Modele zarządzania zasobami ludzkimi w polskich bankach spółdzielczych” (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2003)
 • Praca habilitacyjna Tożsamość organizacyjna banków spółdzielczych - ujęcie instytucjonalne
 • Queen Mary University, Organizational identity research – institutional perspective (luty 2012) Wyjazd szkoleniowy,
 • Queen Mary University, Personal construct psychology in management studies (marzec 2011) Wyjazd szkoleniowy,
 • Tilburg University (kwiecień 2003) staż naukowy
 • 2014 Őrebro University; Social Entrepreneurship; Erasmus Training
 • 2016 University of Pisa, Pisa Summer School on Constructionist Grounded Theory and Qualitative Methods,
 • 2019 Aalborg University Problem Based Learning course

Działalność dydaktyczna
 • Przedmioty na studiach pierwszego i drugiego stopnia: zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo personalne, studia przypadków w praktyce HR, metody zarządzania zasobami ludzkimi,  Techniki prezentacji w zarządzaniu kadrami, Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, Computer-Assisted Qualitative Data Analysis
 • Wykładowca na studiach doktoranckich - metody jakościowe, studiach podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi, Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR, Coaching Menedżerski.
 • Razem z dr M.Andrałojć współtwórcy kursu HRM Management in Europe and Future Perspectives w Arnhem Business School | HAN University of Applied Sciences, 2014


Zainteresowania badawcze: Zarządzanie zasobami ludzkimi, instytucjonalizm organizacyjny w tym tożsamość organizacyjna, zarządzania w wymiarze sprawiedliwości, spółdzielczość: szczególnie, spółdzielnie socjalne, bankowość spółdzielcza, rynek pracy i losy absolwentów, metody jakościowe


Projekty badawcze
 • 2019 – 2022 POWER Badanie losów absolwentów – kierownik modułu
 • 2019- 2021 Harmonia (kierownik Dominik Buttler)
 • 2019 - 2021 NAWA współpraca międzynarodowa (kierownik Piotr Michoń)
 • 2018 -2020 Opiekun grantu NCP Preludium doktoranta Krzysztofa Durczaka
 • Badanie kadr banków spółdzielczych 2017 na zlecenie Związku Banków Polskich
 • 2018 ekspert projektu Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORDCA+ 
 • 2013 – Badanie zaangażowania pracowników Urzędu Miasta Poznań po zmianach organizacyjnych
 • 2012 -2013 – Tożsamość organizacyjna banków spółdzielczych w Polsce 
 • 2012 – Kadry dla Gospodarki (ekspert)
 • 2011-2012 – Strategia sektora banków spółdzielczych (współudział Związku Banków Polskich i TNS Polska)
 • 2010-11 z dr Piotrem Michoniem „Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w Wielkopolsce w kontekście zapotrzebowania regionalnego rynku pracy” realizowany przez Wielkopolską Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Partnerami: Wielkopolskim Związkiem Pracodawców oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz  „Formalne programy nauczania a zapotrzebowanie na rynku pracy w Wielkopolsce”
 • 2009 Międzynarodowy projekt badawczy „HEGESCO” Higher Education as Generator of Strategic Competences (Wyższe wykształcenie jako generator strategicznych kompetencji) – komponent programu ERASMUS, realizacja części projektu we współpracy z koordynatorem na Polskę: Politechniką Krakowską, Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii. Odpowiedzialny za realizację ze strony UEP wraz z kołem Naukowym HaeR UEP i Edustacją, badanie „Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w Wielkopolsce w kontekście zapotrzebowania regionalnego rynku pracy” 

Pełnione funkcje

Nauka
 • Recenzent Management Learning, Journal of Change Management, Baltic Journal of Management, PUE review, Problemy Zarządzania, Zarządzanie w Kulturze
 • Kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie kapitałem ludzkimi w systemie SAP HR, kierownik studiów Coaching Menedżerski
 • Opiekun 9 doktorantów, w tym 4 z Izraela w programie Doctoral Seminars in English
 • Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

  Praktyka
 • Prezes Zarządu Fundacji Naukowej Antypody
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej PGK w Czempiniu
 • Członek Komitetu ds.. Ekonomii Społecznej przy ROPS w Poznaniu
 • Audytor konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Ekspert Związku Banków Polskich