Instytut: Instytut Nauk o Jakości
Katedra: Katedra Marketingu Produktu
Pokój: 411
Adres e-mail: magdalena.ankiel@ue.poznan.pl
Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Ankiel
GScholar link: https://scholar.google.com/citations?user=MJtIFG0AAAAJ&hl=en&oi=ao
UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?tab=&enttype=author&id=UEP7d2bfca12b7049dd8b4353a00aefdd56&lang=pl

Obszar zainteresowań
Subdyscyplina: zarządzanie produktem
Kody JEL wraz z nazwami: M31 (Marketing), M30 (Marketing General), M11 (Production Management), E21
(Consumption, Saving and Wealth), O31 (Innovation and Invention. Processes and Incentives)
Słowa kluczowe: zarządzanie produktem ; zachowania konsumentów ; komunikacja marketingowa ; konsumpcja ; innowacje opakowaniowe

Wybrane publikacje
1. Ankiel, M., Sojkin, B., 2018, Wartość informacyjna opakowań kosmetyków jako determinanta decyzji nabywczych konsumentów, Handel Wewnętrzny, 4 (375) tom 2, s. 296-306.
2. Ankiel, M., Kosiór, M., 2018, Wyznaczniki innowacji opakowaniowych produktów farmaceutycznych OTC, Handel Wewnętrzny, 4 (375) tom 1, s. 5-16.
3. Ankiel, M., Gogołek, A., 2017, Wyznaczniki satysfakcji klientów korzystających z usług medycyny estetycznej , Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 330, s. 7-15.

Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów
1. Działania komunikacyjne segmentu marek odzieżowych fast fashion w mediach społecznościowych w kształtowaniu zachowań nabywczych pokolenia Z (link)
2. Wyznaczniki innowacji opakowaniowych w segmencie leków OTC (link)
3. Uwarunkowania zachowań nabywczych konsumentów korzystających z usług medycyny estetycznej (przewód otwarty)
Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich
Kody JEL: O31 , P23, E21, P36, M21
Słowa kluczowe: zarządzanie produktem ; zarządzanie opakowaniem ; innowacje opakowaniowe; zachowania konsumentów; komunikacja marketingowa
Preferowany język dysertacji: polski