Pracownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej od 2005 roku.
Tytuły naukowe
 • Styczeń 2006; doktor nauk ekonomicznych, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Rozprawa doktorska: “Praca matek z dziećmi do lat trzech w polityce państw Unii Europejskiej ” Promotor profesor  Józef Orczyk, recenzenci: profesor Mirosław Księżopolski, profesor  Maciej Żukowski.
 • Czerwiec  1999 magister ekonomii, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobyty zagraniczne:

 • kwiecień 2012 Erasmus mobility training site, University of Groningen, the Netherlands
 • sierpień 2010 Erasmus mobility training site, University of Stirling, Scotland.
 • Wrzesień 2008 research site, CEPS/Instead, Luxembourg,
 • Marzec  2008 3rd ESS Train on Sampling in Cross-National Studies/ESSi, Mannheim, Germany,
 • Czerwiec - lipiec 2007 research site, CEPS/Instead, Luxembourg,
 • Czerwiec - lipiec 2006 visiting scholar, Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies, the Netherlands
 • Styceń 2005 research site, The Economic and Social Research Institute, Dublin, Ireland
 • Styczeń -grudzień 2004 Marie Curie training site, The Centre for Comparative Research in Social Welfare, University of Stirling, United Kingdom
Członkostwo w organizacjach i sieciach naukowych:
 • The International Society of Quality of Life Studies,
 • The International Network of Leave Policy and Research
 • Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej (Polish Association of Social Policy)
 • ESPAnet - The Network for European Social Policy Analysis (ESPAnet Poland)
Działalność dydaktyczna - wykładane przedmioty:
 • Economics of Happiness (English)
 • Ekonomia Szczęścia
 • Organisational Behaviour (English)
 • Zachowanie w Organizacji
 • Psychologia Społeczna
 • Psychologia podejmowania decyzji 
 • Polityka społeczna wobec rodziny.
 • Introduction to social science (Doctoral Seminars in English)
Wykładowca na studiach podyplomowych:
 • Coaching menedżerski. Nowoczesne narzędzie rozwoju osobistego, zespołu i organizacji. 
 • Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi. 
 • Komunikacja i Techniki Perswazji w Biznesie
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Wykładowca i promotor pomocniczy - Doctoral Seminars in English.
Strona internetowa: www.ekonomiaszczescia.pl

Zainteresowania:
 • Biegi maratońskie 
 • Fotografia
 • Podróże
Języki: angielski, niemiecki 

Zainteresowania badawcze
(dyscypliny, problemy) Ekonomia, polityka społeczna porównania społeczne, nierówności społeczne, polityka rodzinna, praca zawodowa, praca niepłatna, szczęście, szczęście a mierniki rozwoju społecznego.

Projekty badawcze (max 1500 znaków, chronologicznie od najnowszego)
 • Projekt “Mam dziecko pracuję” –źródło finansowania EFS [4.737.249 PLN], ekspert WLB.
 • Grant badawczy Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej “Ekonomia Szczęścia” 2010.
 • Projekt:  Nie taki kryzys straszny” (badanie pracodawców) źródło finansowania EFS [587. 514 PLN] - koordynator części merytorycznej projektu
 • Projekt „Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w Wielkopolsce w kontekście zapotrzebowania regionalnego rynku pracy”- źródło finansowania EFS [567 813 PLN] - koordynator części merytorycznej projektu.
 • Projekt: “Formalne programy nauczania a zapotrzebowanie na rynku pracy w Wielkopolsce” – źródłó finansowania EFS [614 600 PLN], koordynator części merytorycznej projektu.
 • OPEN CITIES Project, Poznań, koordynator projektu
 • Projekt międzynarodowy “Work-life balance in Visegrad countries” – źródło finansowania- Visegradfund [6000 Euro] – koorydnator projektu.
 • Poland 2020 Foresight – ekspert części “bezpieczeństwo”.
 • Proejkt międzynarodowy;  EUROCCUPATIONS, Developing a detailed 8-country occupations database for comparative socio-economic research in the European Union. Funded by EU-FP6 (028987), EUR [total k€ 1,150]  - – koordynator polskiej części projektu.
 • Projekt międzynarodowy: WOLIWEB (The socio-economic determinants of citizens’ work life attitudes, preferences and perceptions), (6th Framework Programme of the European Union) – koordynator polskiej części projektu. 
Konferencje
Zagraniczne:
 • 10th LPR Network seminar , Paris, France, 17-18 October 2013; paper: Reviewing the past decade: parental leaves in Central and Eastern Europe.
 • XI ISQOLS CONFERENCE, Discovering new frontiers in Quality-of-Life research, Venice, November 1-4, 2012 paper: Happy chubby? Overweight, obesity and happiness of the Polish adults.
 • "The Second ISA Forum of Sociology Social justice and democratization Buenos Aires, Argentina, August 1-4, 2012; paper: " Myth of the stigmatized and unhappy overweight? Overweight and life satisfaction of Polish adults”
 • 13th GEM- IWG International Symposium, Economic Crisis in Europe and Beyond: Towards Gender – equitable Macroeconomic Policy –making and Economic Governance; July 28-29, 2012,Cracow, Poland; paper: “Parenthood and its consequences for males’ and females’ happiness in the context of care economy”,
 • The International Society for Quality of Life Studies, annual conference, grudzień 2010, Bangkok, Thailand
 • 5th GNH conference, Foz Iguasu, Brazil, 2009, paper: Time as a Barrier for Growth of National and Individual Happiness?
 • 4th GNH conference, Thimpu Bhutan, 2008; paper: Females’ happiness in cross-national perspective,
 • 8th ESPANET 2008 Conference, CROSS-BORDER INFLUENCES IN SOCIAL POLICY, Helsinki, Finland, September 18–20, 2008, paper: Wind of change – family policy and work-life balance in the post-socialist European Union member states
 • 2007 ISQOLS Conference, San Diego, California, USA, December 2007, paper: “Subjective Well-Being of Working Mothers in Comparative Perspective”
 • Engendering Policy and Politics: International and comparative challenges and perspectives, Manchester, United Kingdom , 21-22 June 2006 paper: Work, Motherhood and Happiness Mothers’ Subjective Well-being in Seven European Union Countries
 • 4th Annual ESPAnet Conference 2006, Transformation of the Welfare State: Political Regulation and Social Inequality, 21-23 September 2006, Bremen, Germany, paper: Familisation and defamilisation policy in 22 European countries”
 • I World Wageindicator Conference, May 2006, Amsterdam (Netherlands), paper: Quality, preferences, reasons, satisfaction Part Time employment in seven European Union Countries;
 • "Wohlfahrtsstaaten und Geschlechterverhältnisse in MOE", October 2006, Hattingen (Niemcy) paper; Ratajczak, J. & Michoń, P. Rentenreformen und ihre Auswirkungen auf die Geschlechterverhältnisse.
Krajowe:
 • XXXI Konferencja Polityków Społecznych, " Spójność społeczna w wymiarze regionalnym. Perspektywa 2013-2020", referat: „Nierówności dochodowe w polskich podregionach i ich konsekwencje dla dobrostanu mieszkańców”. Spała 13-15 czerwca 2013.
 • XXX Jubileuszowa Konferencja Polityków Społecznych, "POLITYKA SPOŁECZNA W DOBIE POSTĘPU I ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO", referat: „Otyłość i nadwaga a jakość życia w Polsce – konsekwencje dla polityki społecznej. Badanie w oparciu o dane Diagnozy Społecznej. Łochów, 14-16 maja 2012.
 • ASPE: „Psychologia Ekonomiczna”, referat: Mieć dużo, czy więcej? Badanie dóbr pozycjonalnych”11-12 maja 2012, KUL, Lublin, Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej
 • Polska Klasa Wyższa, referat: Dobra pozycjonalne jako wyraz przynależności do klasy wyższej – konsekwencje ekonomiczne” SGH Warszawa, 17 marca 2012
 • TEDex Poznań, „4 x M, czyli Miasto, Masa, Maszyna i Mózg”. referat: Homo nie-economicus czyli dlaczego ludzie nie wpisują się w modele ekonomiczne, 29 lutego 2012.
 • Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki-trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego.”, referat: „Fakty, mity, legendy - studiowanie a praca zawodowa w Wielkopolsce” Poznań, 26 stycznia 2010
 • „Regionalne rynki pracy w Polsce – stan i perspektywy” referat: „Złapani w rozkroku – studenci i absolwenci a rynek pracy w Wielkopolsce”, Białystok 14 stycznia 2010
 • "Formalne programy nauczania a zapotrzebowanie na rynku pracy w Wielkopolsce", 14 grudnia 2009, referat: Trzy światy, badanie rynku pracy w Wielkopolsce.
 • Wykład w ramach XI edycji Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Poznań, październik 2008
 • XXVI Konferencja Naukowa Polityków Społecznych, ”Społeczne Konsekwencje Integracji Europejskiej”, Ustroń 16-18 June 2008, referat: „Szczęście, Praca, Rodzina, Polityka Społeczna- satysfakcja z życia matek w wybranych krajach europejskich”
 • „Działania systemowe na rzecz dzieci ulicy”, Poznań 29 May 2008, referat:„Największa satysfakcja w moim życiu: zszedłem ze wzgórza i sam doszedłem do domu – szczęście a polityka społeczna”
 • "Kierunki działań na rzecz równowagi praca - życie - rodzina w Polsce”, Białowieża 26-28 March 2008, referat: „Kijem i marchewką – uprawnienia ojców do korzystania z urlopów rodzinnych i ich wpływ na podział pracy w rodzinie”
 • „Kierunki zmian w systemie instytucjonalnej opieki na dzieckiem w Polsce”, Białystok 21-22 lutego 2008, referat:„Wpływ instytucjonalnej opieki nad dzieckiem na aktywność zawodową kobiet w krajach Unii Europejskiej”
 • „Praca- życie – rodzina” , Białystok 14-15 November 2007, referat: „Praca a zadowolenie z życia matek w krajach Unii Europejskiej
 • „Humanizacja Pracy”, Poznań, June 2007, referat:„ Praca a satysfakcja z życia matek”
 • „Od państwa świadczeń do państwa pracy” Poznań, March 2006, referat: „Polityka Państwa Wobec Aktywności Zawodowej Matek”
Pełnione funkcje
 • Koordynator Doctoral Seminars in English
 • Koordynator Kierunku Polityka Społeczna
 • Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
 • Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej
Poza uczelnią:
 • Członek Rady Rodziny Dużej (skarbnik)