Realizuje w Katedrze projekt „Kryzysy i reformy systemów emerytalnych w Europie – analiza porównawcza”, finansowany z środków  Narodowego Centrum Nauki (umowa UMO-2016/20/S/HS5/00452).

Doktorat „The institutional transformation of social policy in East Central Europe. Poland and Hungary in comparative and historical perspective” obroniony w Maastricht University (Holandia) w 2010 roku.

Studia magisterskie odbywał w Central European University (MA in Political Science, 2005), Hogskolan Dalarna (MA in Political Sociology 2003) i Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego (2003).

 

Zainteresowania badawcze obejmują systemy emerytalne, międzynarodową porównawczą politykę społeczną, ekonomię polityczną państwa opiekuńczego, politykę rynku pracy, politykę rodzinną i migracje.

Michał Polakowski odbył staże badawcze w European University Institute (Włochy), Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (Dania), University of Bath (Wielka Brytania) czy Syddansk University (Dania). Jest współzałożycielem Fundacji ICRA, która zrealizowała i realizuje projekty poświęcone polityce społecznej, współorganizatorem Warszawskich Debat o Polityce Społecznej i autorem około 20 policy papers. Jako ekspert współpracował z Międzynarodową Organizacją Pracy.

 

 

Wybrane publikacje:


  • 2016 „Poland in the migration chain: causes and consequences”, Transfer: European Review of Labour and Research 22(2)
  • 2012 “Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania reform systemów emerytalnych w Europie”, Studia Biura Analiz Sejmowych 2(30) 2012
  • 2010 “The Institutional Transformation of Social Policy in East Central Europe. Poland and Hungary in Comparative and Institutional Perspective” Maastricht: Boekenplan MGSOG Dissertation Series, nr 14 
  • 2010 “Polityka Dez (Integracji). Zarządzanie Integracją Obywateli Państw Trzecich w Polsce” Warszawa: Scholar (z Pawlak, P., Szelewa D., Fijałkowska, M., Bąbiak, I.) 
  • 2008  “Who cares? Changing patterns of childcare in Central and Eastern Europe” Journal of European Social Policy 18(2) (z Dorota Szelewa) opublikowane również w Journal of Hungarian Social Policy 1/2009 (po węgiersku) 
  • 2008 “Porownawcze studium swiadczeń dla osob bezrobotnych w Europie Środkowo-Wschodniej” , Problemy Polityki Spolecznej 11/2008 (z Dorota Szelewa) 
  • 2008 “Retrenchment po szwedzku”, Problemy Polityki Spolecznej 7/2004.