Paweł Łuczak jest adiunktem w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na polityce społecznej, a w szczególności na opiece długoterminowej. 


Publikacje o zasięgu międzynarodowym (część A listy czasopism MNiSW):

How do pension and healthcare systems frame longterm care policy?
Comparison of the Czech Republic and Poland.
Social Policy and Administration, 2018; s. 1–14 (early view);
DOI: https://doi.org/10.1111/spol.12399


Wybrane publikacje o zasięgu krajowym z ostatnich lat (część B
listy czasopism MNiSW):

Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych w Polsce
i ich aktywność zawodowa,
Polityka Społeczna, 2017, vol. 8, s. 36-41
"> ">">
Zabezpieczenie na starość oparte na majątku gospodarstw domowych:
przegląd badań w kontekście polityki społecznej w Polsce,
Studia BAS (Biura Analiz Sejmowych), vol. 2 (50), s. 191-209

Publiczne i prywatne finansowanie opieki długoterminowej. Przykład Europy Środkowo-Wschodniej,
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 2016, vol. 33(2), s. 35-51


Zakończone granty NCN:

Publiczne i prywatne determinanty systemów opieki długoterminowej
w Europie Środkowo- Wschodniej


Staże zagraniczne:


Bremen International Graduate School Social Sciences,
Brema, Niemcy, styczeń-marzec 2014Inne wyjazdy zagraniczne:


Joint NordWel and REASSESS International Summer School
„State, Society & Citizen – Cross-disciplinary Perspectives on Welfare
State Development”
12-17 lipiec 2012, Uniwersytet w Helsinkach, Finlandia

ESPAnet workshop "Mixing and remixing – public and private social
policies in austere times",
30 lipca-2 sierpnia 2012, University of Southampton, Wielka Brytania


ESPAnet Italia Summer School „Family and Care Policies in Changing Societies”,
23-28 września 2011, Politechnika w Mediolanie, Włochy

7th ESPAnet Summer School, "Welfare states of Eastern and Western Europe”,
27 lipiec - 8 czerwiec 2011, Central European University, Budapeszt, Węgry

   Referaty na konferencjach naukowych (wybrane):

The Annual ESPAnet Conference, 1-3 września 2016,  Erasmus University Rotterdam, Holandia, tytuł wystąpienia: “Employment and the responsibility for the informal care in Poland”

3rd International Conference on Evidence-based Policy in Long-term Care,
31 sierpnia - 3 września 2014,
London School of Economics and Political Science, Londyn, Wielka Brytania,
tytuł wystąpienia: "Between reforms and formulations: Long-term Care policies in Poland and the Czech Republic"

10th Annual ESPAnet conference, 6-8 września 2012,
University of Edinburgh, Wielka Brytania; tytuł wystąpienia:
“Social policies and long-term care in Central and Eastern Europe