Adiunkt w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej od 2017 r. Ukończył specjalność Ekonomika Pracy i Zarządzanie Kadrami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w 2011r. (ocena końcowa: celujący) oraz studia doktoranckie na tej samej uczelni (praca doktorska: Segmentacja zatrudnienia w bankach spółdzielczych w Polsce obroniona z wyróżnieniem). W pracy naukowej podejmuje problematykę zarządzania ludźmi w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) oraz bankach spółdzielczych starając się łączyć perspektywę ekonomii i nauk o zarządzaniu. 


Działalność dydaktyczna:


Prowadzone przedmioty

 

Gospodarowanie kapitałem ludzkim (ćw.)

Gospodarowanie kapitałem ludzkim (ćw. z programem SPSS)

Nowoczesne koncepcje funkcji personalnej (ćw.)

Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi (ćw.)

Rozliczanie wynagrodzeń w systemie SAP HR (ćw. z programem SAP HR)

Systemy informatyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi (ćw. z programem SAP HR)

Systemy wynagradzania menadżerów (wyk.)

Zarządzanie zasobami ludzkimi (ćw.)

Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach rynku finansowego (ćw. i wyk.)


Działalność na rzecz organizacji studenckich, seminaria dla studentów:


2016/2017-2019/2020 Opiekun SKN HaeR  

2014/2015 – 2015/2016 Prowadzenie prac studentów w ramach SKN HaeR

2013/2014 Opiekun SKN HaeRWybrane publikacje:

 • Piasecki, P., 2015c, Workforce Segmentation and its Determinants in Small Companies: The Case of British SMEs, w: Michoń, P., Poczta-Wajda, A., Osak, M., Marszałek, P., Gray, R., Białowąs, S. (red.), New Trends in Economics, Management and Finance, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 143-156.
 • Piasecki, P., 2015b, Kapitał ludzki, cechy pracownika, stanowisko, czy organizacja? Uwarunkowania szkoleń pracowników w świetle wyników wybranych badań, Optimum. Studia ekonomiczne, 6 (78)/2015, s. 131-143
 • Piasecki, P., 2015a, Uwarunkowania szkoleń pracowników sektora publicznego w Polsce, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3/2015, s. 81-96
 • Piasecki, P., 2014, Partycypacja pracownicza w podejmowaniu decyzji a satysfakcja z pracy w MŚP – analiza relacji z wykorzystaniem modelu AMO, Organizacja i Kierowanie, nr 3(163), s. 83-95
 • Piasecki, P., 2013b, Wiek właścicieli małych przedsiębiorstw a cele ich działalności  w Polsce, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 8/2013, s. 3-13
 • Piasecki, P., 2013a, Segmentacja zatrudnienia w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach – zarys problematyki, w: Wisniewski, Z. (red.), 2013, "Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach", Wolters Kluwer SA, Warszawa, s. 248-255.


Wybrane konferencje:

 • Piasecki, P., 2015c, Uwarunkowania szkoleń pracowników sektora publicznego w Polsce, artykuł zaprezentowany podczas konferencji VIII Zjazd Katedr Zarządzania ZZL „Zarządzanie ludźmi w sektorze publicznym i non-profit”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 21-22.09.2015
 • Szambelańczyk, J., Ławrynowicz, M., Piasecki, P., 2015b, Zarządzanie zasobami ludzkimi w bankach spółdzielczych w Polsce. Raport z badań, prezentacja podczas konferencji "Forum Liderów Banków Spółdzielczych", Warszawa 14-15.09.2015
 • Piasecki, P., 2015a, Workforce segmentation and its determinants in small companies. The case of British SMEs, artykuł zaprezentowany podczas konferencji “The First International Conference for PhD Students and Young Researchers in Economics, Management and Finance”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 06.03.2015
 • Piasecki, P., 2013, Segmentacja zatrudnienia w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach - zarys problematyki – referat podczas konferencji „VII Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi”, Toruń 10-11.06.2013 


Pełnione funkcje:
 • 2012 - przedstawiciel doktorantów do Wydziałowej Komisji Wyborczej