dr hab.  Halina Zboroń, prof. UEP

telefon: 61-856-92-12

Budynek A, I piętro, pokój nr  146


Kierunki:


  • Applied Economic and Social Analysis,
  • ekonomia,
  • kierunek prawno-ekonomiczny,
  • polityka społeczna.