dr hab.  Elżbieta Rychłowska-Musiał, prof. UEP

telefon: 61-856-93-86

Budynek A, I piętro, pokój nr  145


Kierunki:
  • aplikacje Internetu rzeczy,
  • Financial Engineering,
  • informatyka i ekonometria.