W zależności od indywidualnej sytuacji wnioskującego
do wniosku o świadczenia pomocy materialnej załączyć należy komplet odpowiednich, wypełnionych formularzy :
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego;
 • oświadczenie o uzyskiwaniu lub nieuzyskiwaniu dochodów nieopodatkowanych;
 • zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
 • zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu dla podatników "ryczałtowych";
 • oświadczenie o pobieraniu nauki przez rodzeństwo;
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 • oświadczenie o dochodzie uzyskanym;
 • oświadczenie o dochodzie utraconym;
 • oświadczenie o wynajmowaniu kwatery. 
 • UWAGA !
  Od roku akademickiego 2018/2019, ze względu na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO), zmieniły się niektóre formularze i wnioski do przyznawanych świadczeń. 
  Konieczne są także zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczące osób niepełnoletnich składane przez ich opiekunów prawnych (Form. 11).