Celem ustalenia zasad jest wspieranie organizacji w benchmarkingu i poprawie ich systemów rachunkowości zarządczej. Zasady te pomagają firmom z sektora publicznego i prywatnego podejmować lepsze decyzje, reagować odpowiednio na zagrożenia, jakie napotykają oraz chronić ich (firm) wartość, którą wygenerowały.


Dowiedz się więcej pobierając pliki (załączniki) lub ze strony:
www.cgma.org