Zespół KFP w składzie:

- dr hab. Joanna Lizińska, prof. UEP,

- dr hab. Jarosław Kubiak, prof. UEP,

- dr hab. Leszek Czapiewski, prof. UEP,

otrzymał dofinansowanie w ramach projektu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości (RID) „Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki” na projekt badawczy pod tytułem „Migracja wartości i transformacja czynników ryzyka w gospodarce cyfrowej opartej na nowych technologiach”.