Studenckie Koło Naukowe Bankier

Historia Koła

Studenckie Koło Naukowe działające przy Katedrze Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu powstało w 1993 roku. 
Funkcjonowanie Koła nie byłoby możliwe bez wsparcia opiekunów naukowych - Pana prof. dr hab. Alfreda Janca (do 1998 roku), dr hab. Grzegorza Kotlińskiego, dr Radosława Kałużnego, dr hab. Pawła Marszałka.

Lata działalności Koła obfitowały w wiele przedsięwzięć naukowych i organizacyjnych, z których na pierwszy plan wysuwa się Miesiąc Bankowości (MB). Wszystkie z sześciu edycji Miesiąca Bankowości były organizowane w formie cykli paneli dyskusyjnych (łącznie ponad 30) i wzięło w nich udział ponad pięć tysięcy studentów. Popularność Miesiąca Bankowości wynikała z aktualności, a czasami także kontrowersyjności dyskutowanych problemów dotyczących sektora bankowego Polsce, jego przyszłości, zagrożeń i szans związanych ze zmianami zachodzącymi na międzynarodowym rynku finansowym. 

Wysoki poziom merytoryczny organizowanych dyskusji panelowych gwarantowali zapraszani goście, wśród których co roku znajdowali się wybitni specjaliści teorii i praktyki bankowej m.in. profesorowie UE i zaprzyjaźnionych uczelni oraz prezesi i dyrektorzy instytucji i organizacji finansowych). Coroczne sukcesy w organizacji MB zawdzięczaliśmy w dużym stopniu współpracy z Bankiem Zachodnim WBK SA, a w szczególności z panem dr Jackiem Kseniem - byłym Prezesem Zarządu BZ WBK SA i panem Markiem Kłosem - byłym Dyrektorem Departamentu Reklamy i Public Relations BZ WBK SA.

W roku 1999 członkowie SKNB współorganizowali m.in. Dzień Wydziału Ekonomii oraz imprezy Bank dla Studenta w latach 2000 i 2002. Już dwukrotnie SKNB przy współpracy z Domem Maklerskim WBK SA przeprowadziło konkurs "Gra giełdowa", który cieszył się dużą popularnością wśród studentów UE. Listopad 2002 roku był początkiem comiesięcznych spotkań studentów ze znamienitymi gośćmi w ramach Klubu Bankowca. Członkowie SKNB brali czynny udział w konferencjach naukowych m.in. w Świnoujściu (2000 i 2001) oraz we Wrocławiu (2002). Uczestniczyli również w spotkaniach z przedstawicielami praktyki bankowej oraz publikowali swoje artykuły ( m.in. w Debiutach ekonomicznych - Zeszycie Naukowym "Rynek pieniężny i kapitałowy" wydawanym pod red. pani prof. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej). Uczestnictwo w SKNB to również wspólne wyjazdy, podczas których członkowie Koła mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem polskich instytucji finansowych i nie tylko (NBP, GPW SA, Mennica Państwowa, Sejm RP i inne) oraz nawiązać współpracę z organizacjami studenckimi z zaprzyjaźnionych uczelni.