15 października 2021 roku w auli UEP odbyła się  uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w Szkole Doktorskiej i na studiach doktoranckich.

Podczas inauguracji wykład pt. „On the Multiple Varieties, Consequences and Paradoxes of the Commodification of Nature” wygłosił prof. Marek Ziółkowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.