Wymagania stawiane pracom dyplomowymKierunek: Informatyka i Ekonometria


  • stacjonarne i niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia w roku akad. 2018/2019 
  • stacjonarne i niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia w roku akad. 2018/2019 


Kierunek: Aplikacje Internetu Rzeczy


  • stacjonarne drugiego stopnia w roku akad. 2018/2019 
  • stacjonarne drugiego stopnia w roku akad. 2017/2018 


Kierunek: Financial Engineering 

  • stacjonarne drugiego stopnia w roku akad. 2018/2019

Po obronie:

Dziekanat WIGE informuje, że opłaty za dyplom w wysokości 60 zł. należy dokonać na indywidualne konto studenta – wirtualne – wygenerowane dla każdego studenta przez system e-dziekanat (www.e-dziekanat.ue.poznan.pl). Istnieje również możliwość otrzymania dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski (należy złożyć pisemny wniosek  do Prodziekana WIGE + opłata 40 zł. jw. na konto wirtualne)

Prosimy również o dopełnienie formalności związanych z rozliczeniem się z Uczelnią: dostarczenie karty obiegowej, zwrot legitymacji studenckiej, dostarczenie 5- ciu zdjęć do dyplomu (matowe, format 4.5 x 6,5) lub 7-miu w przypadku odpisu w języku angielskim. 


Dziękujemy - Dziekanat WIGE