Po raz czwarty o RÓŻNOrodności w Poznaniu!


22 listopada kilkudziesięciu reprezentantów różnorodnych środowisk biznesowych i instytucji otoczenia biznesu wzięło udział w czwartej edycji Diversity Business Meetings in Poznań, poświęconej tematyce budowania zaangażowania w różnorodnym środowisku biznesowym. Uczestników DBM gościł w swoich progach Aquanet.


Pierwszy moduł – wystąpieniem o roli angażujących szefów w procesie budowania zaangażowania – otworzył Tomasz Wróblewski, Prezes Zarządu Grant Thornton. Następnie głos mieli uczestnicy – za pomocą ankiety on-line udzielili odpowiedzi na pytania dotyczące czynników wpływających na poziom zaangażowania pracowników oraz rozwiązań stosowanych w swoich organizacjach. Wyniki ekspercko skomentowała dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, która w swoim późniejszym wystąpieniu zaprezentowała także informacje na temat jak w Polsce i na świecie kształtuje się poziom zaangażowania pracowników w różnorodnych organizacjach. Kolejna prelegentka – Jolanta Jackowiak, Partner Grant Thornton, mówiła o istotnej roli zmian organizacyjno-zarządczych w budowaniu zaangażowania pracowników.


Drugą część wydarzenia stanowiły lekcje przedsiębiorców – Paweł Chudziński, Prezes Zarządu Aquanet, Ludmiła Wójtowicz, HR Biznes Partner, RABEN Logistics Polska oraz Arkadiusz Rączka, Dyrektor Fabryki, Hempel Paints Poland – w duecie z Małgorzatą Kuik, Partner Grant Thornton –   przedstawili jakie rozwiązania wdrażają w swoich firmach, by podnieść poziom zaangażowania pracowników. Po przerwie networkingowej uczestnicy w mniejszych grupach moderowanych przez ww. praktyków biznesu oraz Małgorzatę Kuik, Partner Grant Thornton, dr Annę Zarodę-Dąbrowską oraz dr Tomasza Dąbrowskiego z Diversity Hub dyskutowali na temat sposób angażowania pracowników.


Czwartą edycję DBM zakończył inspirujący wykład gościa specjalnego – Janusza Kwieka, Dyrektora Fabryki w Wrigley Poland.


Zarządzanie różnorodnością stało się w ostatnim czasie gorącym tematem. W związku z umacniającym się rynkiem pracownika firmy zwracają coraz większą uwagę na dostosowanie strategii firmy do realiów rynku pracy, koncentrując się na takich obszarach jak: employer branding, optymalizacja procesów i struktur, nowoczesne technologie. Rynek pracownika wpływa również na większą otwartość firm w kwestii różnorodności, a umiejętne zarządzanie zróżnicowaną organizacją może przynieść jej wiele korzyści. Spotkanie miało charakter praktyczny i było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk stosowanych przez liderów oraz rozwiązań, wspierających kształtowanie wartości i kultury organizacji.

Diversity Business Meetings in Poznań jest wspólną inicjatywą różnorodnych organizacji: Grant Thornton, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Centrum Edukacji Menedżerskiej) i Diversity Hub z Krakowa. Za jej powstanie i rozwój odpowiadają personalnie: Jolanta Jackowiak (GT), Beata Skowron-Mielnik (UEP) oraz Anna i Tomasz Dąbrowscy (DH). Pierwsze spotkanie odbyło się 24 listopada 2015 roku, drugie 18 maja 2016 roku, trzecie 23 listopada 2016 roku. Cykl spotkań rozpoczął w Poznaniu debatę na temat zarządzania różnorodnością w organizacjach, głównie w środowisku pracy. Diversity Business Meetings in Poznań wpisuje się w ogólnopolską debatę na temat różnorodności, w której uczestniczą uczelnie, stowarzyszenia oraz przedsiębiorcy.


Kolejne spotkania już wkrótce! Zapraszamy do śledzenia na bieżąco stron organizatorów!