przewodniczący:
  • prof. dr hab. Witold Jurek, prof. zw. UEP
członkowie:
  • prof. zw. dr hab. Ryszard Domański, prof. zw. UEP
  • prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP
  • prof. dr hab. Bohdan Gruchman, prof. zw. UEP
  • prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP
  • prof. dr hab. Maria Sławińska, prof. zw. UEP