Katedra Strategii Marketingowych została utworzona na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w marcu 1995 roku.


Pierwszym kierownikiem Katedry był prof. dr hab. Henryk Mruk. W 2002 roku kierownictwo Katedry objęła prof. dr hab. Bogna Pilarczyk, która pełniła tą funkcję do września 2012 roku.

  
Obecnym kierownikiem jest dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UEP. Zespół pracowników naukowo-dydaktycznych KSM tworzą: 8 doktorów habilitowanych, 3 doktorów, 3 magistrów.

  
Jako dydaktycy potrafimy budować znakomite relacje ze studentami, przekazując im nowoczesną wiedzę, inspirując ich do aktywnego kształtowania własnych ścieżek kariery zawodowej.

  
Jako naukowcy prowadzimy liczne badania, których wyniki upowszechniane są w postaci publikacji w kraju i zagranicą.

  
Mamy szeroko rozwinięte kontakty z praktyką gospodarczą, co pozwana nam skutecznie realizować funkcje dydaktyczne i badawcze.

  
KSM jest pomysłodawcą i koordynatorem specjalności Komunikacja w biznesie, która cieszy się bardzo dużym powodzeniem wśród studentów, a także organizatorem kilku studiów podyplomowych.