Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości oferuje kompleksowe badania,doradztwo i szkolenia z zakresu chemii, biochemii, biotechnologii i higieny żywności.

Współpraca badawcza dotyczyć może:
  • analiz mikrobiologicznych skażenia surowców i produktów żywnościowych oraz przemysłowych,
  • oceny jakości mikrobiologicznej środowiska produkcyjnego, żywności, kosmetyków, powietrza oraz wody,
  • badania skuteczności antymikrobiologicznej konserwantów i środków chemii gospodarczej,
  • komputerowego przewidywania smaku związków pochodzenia naturalnego,
  • badania gorzkich komponentów żywności,
  • analizy preferencji i akceptacji przez konsumentów mieszanych kompozycji smakowych,
  • badania nad wykorzystaniem skrobi modyfikowanych.
Prowadzone szkolenia dotyczą:
  • higieny produkcji żywności i kosmetyków,
  • metodyki analitycznej stosowanej w systemach GMP, GHP, HACCP,
  • oceny sensorycznej zgodnie z normami ISO.