kierownik: prof. dr hab. Ewa Małuszyńska, prof. zw. UEP


Problematyka naukowo-badawcza Katedry: ekonomiczne problemy integracji europejskiej, Polska w kontekście integracji z Unią Europejską, problemy pogranicza polsko-niemieckiego, prawo integracji europejskiej.