Funkcje pełnione na UEP:

Kierownik Katedry Badań Operacyjnych i Ekonomii Matematycznej


Przebieg kariery naukowej:

1998 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: magister matematyki
2005 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu: doktor nauk ekonomicznych

2015 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse


Zainteresowania naukowe:
Ekonometria finansowa

Inżynieria finansowa

Matematyka finansowa

Zarządzanie ryzykiem finansowym