Uczymy już od 34 755 dni
Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) 2020/2021

Kierunek prawno-ekonomiczny

Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) 2020/2021
Kierunek Prawno-ekonomiczny jest prowadzony wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ma na celu kształcenie specjalistów posiadających kompetencje w zakresie prawa, poparte rzetelną wiedzą ekonomiczną.


Kierunek posiada innowacyjny charakter, o czym świadczy program kształcenia, który umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji czynności doradczych i podejmowania rozstrzygnięć w zakresie wsparcia i rozwoju procesów, zachodzących w otoczeniu prawnym i gospodarczym. Połączenie wiedzy prawniczej i ekonomicznej jest szansą dla wykształcenia specjalistycznych kompetencji zawodowych, atrakcyjnych i przydatnych dla rynku pracy.


W toku nauki przekazywane są zarówno informacje na temat aktualnych rozwiązań prawnych, jak i narzędzi biznesowych, które umożliwiają określanie skutecznych strategii rozwoju podmiotów rynkowych. Program studiów Kierunku Prawno-ekonomicznego składa się więc z przedmiotów, które są w stosunku do siebie komplementarne. Fakt ten gwarantuje zdobycie wykształcenia w zakresie szeroko rozumianego wsparcia działalności gospodarczej, co w przypadku przyswajania wiedzy wyłącznie z jednego obszaru (ekonomii lub prawa) byłoby trudne do osiągnięcia.

Absolwenci Kierunku Prawno-ekonomicznego to eksperci w procesie doradztwa podmiotom gospodarczym, który jest istotnym elementem współczesnej rzeczywistości rynkowej. W ramach kierunku studiów przygotowywani są do podejmowania tradycyjnych funkcji przewidzianych dla osób kończących studia ekonomiczne, ale również uzyskują kompetencje zawodowe pozwalające na aspirowanie do zajmowania stanowisk, wymagających swobodnego poruszania się w sferze prawa. Efektem kształcenia jest zdobycie pogłębionej wiedzy teoretycznej na temat ekonomiczno-prawnych uwarunkowań współpracy biznesu z otoczeniem gospodarczym, instytucjonalnym oraz prawnym. Absolwenci posiadają wiedzę teoretyczną o zasadach funkcjonowania rynku w układzie prawno-ekonomicznym, a także o obowiązującym prawie cywilnym, administracyjnym, karnym, finansowym i gospodarczym. Dodatkowo, zdobywają umiejętność wykorzystania podstawowych teorii mikro- i makroekonomii w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz zdolność przeprowadzenia specjalistycznej obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk zachodzących w gospodarce.


Studia na Kierunku Prawno-ekonomicznym sprzyjają również wykształceniu pożądanych przez rynek pracy kompetencji społecznych. Należy wśród nich wymienić znajomość zasad i warunków aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania zespołami, umiejętność współdziałania z grupą oraz wypełniania powierzonych ról, a także posługiwanie się ogólną wiedzą prawniczą i ekonomiczną, wykorzystując ją w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Przykładowe zawody, możliwe do wykonywania przez absolwentów kierunku po zdobyciu dodatkowych uprawnień,  to, między innymi, doradca podatkowy, bankowy lub inwestycyjny, dyrektor instytucji państwowej lub organizacji pozarządowej, członek rady nadzorczej, czy też prezes firmy lub banku oraz wiele innych.


Oferta studiów na Kierunku Prawno-ekonomicznym jest skierowana do osób zainteresowanych uzyskaniem unikalnych kompetencji zawodowych oraz pracą na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich sektora prywatnego i publicznego, kancelariach radcowskich, organizacjach i instytucjach krajowych lub zagranicznych.