Wydawnictwo

Komitet Redakcyjny

Skład Komitetu Redakcyjnego

Przewodnicząca

prof. dr hab. Elżbieta Gołata

Komitet Redakcyjny

prof. dr hab. Szymon Cyfert
dr hab. Jacek Lisowski, prof. UEP
prof. dr hab. Ewa Małuszyńska
dr Eliza Szybowicz – sekretarz
dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. UEP
prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński