Inne gremia

Komitet Redakcyjny ''Economics and Business Review''

od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku
Redaktor Naczelny:
  • prof. dr hab. Tadeusz Kowalski, prof. zw. UEP
Członkowie:
  • prof. dr hab. Horst Brezinski, prof. nadzw. UEP
  • dr hab. Maciej Cieślukowski, prof. nadzw. UEP
  • dr Gary Evans, prof. nadzw. UEP
  • prof. dr hab. Witold Jurek, prof. zw. UEP
  • dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP
  • prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP
  • dr Ida Musiałkowska
  • prof. dr hab. Jerzy Schroeder, prof. zw. UEP