Inne gremia

Komitet Redakcyjny Studia Oeconomica Posnaniensia

od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku
Redaktor Naczelna: 
  • dr hab. Ewa Jerzyk, prof. nadzw. UEP
Członkowie:                     
  • dr hab. Krzysztof Echaust, prof. nadzw. UEP
  • prof. dr hab. Aleksandra Gaweł, prof. zw. UEP
  • dr hab. Tomasz Jewartowski
  • dr hab. inż. Jacek Łuczak, prof. nadzw. UEP
  • dr hab. Beata Woźniak- Jęchorek