Ogólnopolska Konferencja Naukowa - II edycja

„Fundusze europejskie w regionach. Dotychczasowe doświadczenia i wyzwania”


 

Konferencja odbyła się w dniu 21 listopada 2018 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Oprócz Katedry Finansów Publicznych UEP, współorganizatorami Konferencji byli:


 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Szczecinie,
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Instytut Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.

Na zaproszenie do udziału w obradach odpowiedzieli przedstawiciele ośrodków naukowych z całej Polski. Uczestnicy konferencji reprezentowali następujące uczelnie wyższe:


 • Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Szkołę Główną Handlową w Warszawie,
 • Uczelnię Łazarskiego w Warszawie,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Uniwersytet w Białymstoku,
 • Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie,
 • Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Społeczną w Ostrołęce,
 • Wyższa Szkołę Bankową w Poznaniu.

W obradach wzięli udział również praktycy reprezentujący instytucje – beneficjentów funduszów unijnych oraz instytucje obsługujące proces rozdysponowywania i rozliczania tych środków:


 • Urząd Gminy Czerwonak,
 • Urząd Marszałkowski w Poznaniu,
 • Urząd Miasta Poznania.

 

Rozważania prelegentów wpisywały się w następujące obszary tematyczne:


 • Aspekty zarządzania projektem europejskim,
 • Skuteczność funduszów europejskich w wybranych sektorach gospodarki,
 • Prawno-ekonomiczne aspekty funduszów Unii Europejskiej,
 • Wpływ funduszów UE na rozwój lokalny i regionalny Polski.

 

Cel Konferencji, jakim była prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie funkcjonowania funduszów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w regionach w Polsce, został osiągnięty.

Mamy nadzieję, że uczestnicy otrzymali cenną informację zwrotną, odnowili dotychczasowe kontakty i nawiązali nowe oraz zyskali inspirację do dalszych badań. Jednocześnie żywimy nadzieję, że cykliczne spotkania przedstawicieli świata nauki i praktyków poświęcone zagadnieniu funduszy unijnych będą kontynuowane.


Skład komitetu naukowego:


Przewodniczący:

prof. nadzw. UEP dr hab. Maciej Cieślukowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)


Skład:


 • prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. nadzw. WSB dr hab. Jolanta Ciak (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
 • prof. dr hab. Stanisław Flejterski (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Sławomira Kańduła (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
 • prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • prof. nadzw. UEP Edyta Małecka-Ziembińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Piotr Niedzielski (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Aleksander Panasiuk  (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. nadzw. UE dr hab. Artur Walasik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • dr hab. inż. Ewa Wszendybył-Skulska  (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr Artur Zimny (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)
 • prof. nadzw. US dr hab. Magdalena Zioło (Uniwersytet Szczeciński)

Skład komitetu organizacyjnego:


Przewodnicząca:

dr Monika Banaszewska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)


Skład:


 • dr Aneta Kaczyńska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • dr Igor Perechuda (Uniwersytet Jagielloński)
 • mgr Lidia Peretiatkowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • dr Marcin Spychała (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • mgr Wojciech Świder (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • mgr Dominika Widła (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Szczecinie

Opłata konferencyjna

600 zł – opłata standardowa

200 zł – opłata dla doktorantów z możliwością publikacji w „Research Papers in Economics and Finance"

 

Opłata obejmuje koszt:

a) uczestnictwa w konferencji,

b) przerw kawowych, obiadu i kolacji,

c) publikacji w czasopiśmie.

Koszty dojazdu i zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

 

Konto do wpłat: 54 1090 1359 0000 0000 3501 8918, opis przelewu: Imię Nazwisko FER 2018

 

Miejsce publikacji

Studia Oeconomica Posnaniensia w 2019 r. (punktacja MNiSW: 10 punktów)

Research Papers in Economics and Finance (artykuły w języku angielskim)

 

Ważne terminy

Termin rejestracji i uiszczenia opłaty: 20.08.2018 r.  15.10.2018 r.

Termin nadsyłania artykułów: 21.11.2018 r.Adres e-mail do kontaktu: fer@konf.ue.poznan.plFORMULARZ REJESTRACYJNY

 


Publikacja


Wymogi edytorskie dla pełnych wersji artykułów:


Prosimy o przesyłanie artykułów na adres: fer@konf.ue.poznan.pl