Studenckie Koło Naukowe Bankier ma zaszczyt zaprosić na IV edycję konferencji CSR Financial Day 2019: Społeczna Odpowiedzialność Instytucji Finansowych, która odbędzie się 10 kwietnia br. o godz. 10:00 w sali 111 Gmachu Głównego UEP.
W ramach konferencji przewidziano 3 sesje:
1. Wręczenie wyróżnień w obszarze działań społecznych bankom komercyjnym i fundacjom bankowym w Polsce.
2. Edukacja finansowa konsumentów przez instytucje finansowe.
3. Jak (od)budować reputację instytucji finansowych?

Konferencję CSR Financial Day 2019 rozpocznie wystąpienie Pana Krzysztofa Pietraszkiewicza, Prezesa Związku Banków Polskich