Uczymy już od 34 750 dni
Sub-menu

Konferencje i referatyUdział w konferencjach i wygłoszone referaty


Dr Joanna Spychała, Dr Zuzanna Urbanowicz

"Instytucje w teorii i praktyce" z referatem „Instytucjonalne uwarunkowania polityki stabilizacji makroekonomicznej we współczesnej gospodarce polskiej”, współautor: Ryszard Barczyk. Organizator: UEP, UE w Toruniu, UE we Wrocławiu. Publikacja w monografii pokonferencyjnej, 25-26. 03. 2021.


Współczesne Problemy Ekonomiczne – ekonomia pandemii” z referatem „Działania stabilizacyjne w gospodarce polskiej w okresie pandemii COVID-19”, współautor: Ryszard Barczyk. Organizator: UE we Wrocławiu. Publikacja w Pracach Naukowych UE we Wrocławiu, 10.06.2021.


Ryszard Barczyk, Agnieszka Ziomek, Joanna Spychała, Zuzanna Urbanowicz,

33rd Annual EAEPE Conference 2021, „Labour market in the face of the New Economy” z referatem: “ New forms of work and productivity in the conditions of the digital economy”. 2.09.2021.


5th International Conference on Finance and Economic Policy (ICOFEP) z prezentacją “For what to get attention to boost work added value? Remote work and labour productivity - study in Poland, Hungary and the Czech Republic”., 21-22.10.2021.

 

Ryszard Barczyk

Międzynarodowa konferencja „Szok pandemiczny i jego konsekwencje dla gospodarki”, WSB Poznań, z referatem „Polityka stabilizacji w warunkach pandemii COVID-19 i jej makroekonomiczne konsekwencje w Polsce”, współautor:, 2.12.2021.

 

Dr hab. Piotr Lis, prof. UEP

Międzynarodowa konferencji sieci European Network for Housing Research (ENHR) Cypr Nicosia, sierpień/wrzesień 2021 on-line prezentacja referatu 

 

Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. UEP

Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych (SKAD), 8-10.09.2021, Regionalne rynki pracy jako wynik pandemii COVID-19 na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego

 

Dr hab. Anna Zielińska-Chmielewska, prof. UEP

In Search of Eco-efficiency Indicators. The case of chosen food processing enterprises in Poland, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach, 21.10.2020.


Managing an Employee’s Professional Career in the Process of Stabilizing Employment in the Enterprise” 9th Scientific Conference Public Management 2020 „Contemporary Problems of Management, Defence and Security” Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, 19.11.2020.


The measurement of technical efficiency by non-radial NR-DEA model in food processing enterprises, 9th International Scientific Symposium „Region, Entrepreneurship, Development”, Osijek, 4-5.06.2020, Chorwacja, konferencja on-line.


Measuring eco-efficiency in food processing enterprisesRural Development. Bioeconomy and challenges, Vytautas Magnus University, Kowno, 25.06.2020, Litwa, konferencja on-line.


Measuring eco-efficiency in food processing enterprises9th Rural Development. Bioeconomy and challenges, Vytautas Magnus University, Kowno, 25.06.2020, Litwa, konferencja on-line.


Factors effecting on bank profitability: the case of Bosna and Hercegovina EMAN, Belgrad, Serbia, 3.09.2020, konferencja on-line.


Advantages and disadvantages of measuring eco-efficiency in food processing enterprises. The case of Poland, Cyprus Science University, 8-9.09.2020, konferencja on-line.


The Measurement of Organizational Efficiency in Chosen Food Processing Enterprises in Poland, IBIMA, Madryt, Hiszpania, 4-5.11.2020, konferencja on-line.


In search of eco-efficiency indicators. The case of chosen food processing enterprises in Poland, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland 18th International Scientific Conference Risk Management – interdisciplinary approach, konferencja on-line.


Mruk-Tomczak Dobrosława, Solving difficulties in maintaining continuity of food supply during COVID-19 using modern distribution channelsUniversity of Texas in Dallas, Ann & Jack Graves Foundation Conference, Sustainability as a Solution to Global Business Challenges, 15-16.04.2021, konferencja on-line.


Marks-Bielska Renata, Bielski Stanisław, Implementation of Bioeconomy in Selected Food Processing Enterprises in PolandI, International Conference on: Sustainable Bioeconomy Development (SBD 2021): Kowno, 13-14.05.2021, Litwa, konferencja on-line.


Bielski Stanisław, Marks-Bielska Renata, Zielińska-Chmielewska Anna, Business and Science Model for Circular BioeconomyInternational Conference on: Sustainable Bioeconomy Development (SBD 2021): Kowno, 13-14.05.2021, Litwa, konferencja on-line.


Smutka Luboš, Kotyza Pavel, Alihodźić Almir, The measurement of financial efficiency in terms of debt in meat sector. The case of Poland. 10th International Scientific Symposium „Region, Entrepreneurship, Development”, Osijek, 16-17.06.2021, Chorwacja, konferencja on-line.

 

Dr Radosław Murkowski

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa im prof. Zbigniewa Czerwińskiego organizowana przez UEP, uczestnictwo z referatem „Ocena skuteczności polityk pronatalistycznych na przykładzie państw OECD”, 25 września 2020.


XXX Konferencja Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Poznań, uczestnictwo z referatem „Wybrane zmienne społeczno – demograficzne a przebieg epidemii COVID-19 w wybranych państwach świata”, 8 – 10 września 2021.


XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych organizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki, Instytut Ekonomii i Finansów, SGGW w Warszawie, uczestnictwo z referatem „Nadmierna umieralność w Europie i na świecie podczas epidemii COVID-19 w 2020 roku”, 23 czerwca 2021.


Konferencja EKONOMICZNO-SPOŁECZNE SKUTKI PANDEMII COVID-19, organizowanej przez SGGW w Warszawie, uczestnictwo z referatem: „Nadmierna śmiertelność w Europie podczas epidemii COVID-19 w 2020 roku”, 10 czerwca 2021.


XXXVIII Konferencji Polityków Społecznych i Jubileuszu Instytutu Gospodarstwa Społecznego pt. „Teoria i praktyka polityki społecznej”, dr Małgorzata Szczyt, UEP, dr Radosław Murkowski, UEP, Konsekwencje zgonów związanych z pandemią COVID-19 dla polskiego systemu emerytalnego, 19 – 21 maja 2021.