dr hab. Barbara Będowska-Sójka, prof. UEP - kierownik Katedry
dr hab. Paweł Kliber, prof. UEP
dr Przemysław Garsztka
dr Sergiusz Herman
dr Alicja Jajko-Siwek
dr Wojciech Kisiała
dr Monika Osińska 
dr Anna Łozowicka
dr Tomasz Strózik