Nostryfikacje dyplomów ukończenia studiów uzyskanych za granicą oraz potwierdzenie ukończenia studiów na określonych poziomie: nostryfikacja@ue.poznan.pl


Nostryfikacje stopni naukowych: bran@ue.poznan.pl