Katedra Strategii Marketingowych

Kontakt

Katedra Strategii Marketingowych
Sekretariat Instytutu Marketingu
mgr Małgorzata Fraszewska
tel. 61-854-38-26
email: ksm@ue.poznan.pl
ul. Towarowa 53 pok. 120

Adres do korespondencji:
Katedra Strategii Marketingowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań