Adres korespondencyjny:

Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Żywności
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

tel. +48 61 856-90-90 , +48 61 639-27-50
e-mail: kjbz@ue.poznan.pl