Sekretariat 

mgr Małgorzata Fraszewska

Collegium Altum, pokój 812.

ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 

e-mail: spaeic@ue.poznan.pl

tel. 61-854-38-26 


Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP
e-mail: Cezary.Kochalski@ue.poznan.pl


adres do korespondencji
Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny
Uniwersytet Ekonomiczny

al. Niepodległości 10

61-875 Poznań
Studia Podyplomowe "Analiza Ekonomiczna i Controlling"