Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP
e-mail: Cezary.Kochalski@ue.poznan.pl


asystent Kierownika studiów podyplomowych

sprawy administracyjne XXXII edycji

mgr Małgorzata Fraszewska

Collegium Altum, pokój 812

ul. Powstańców Wielkopolskich 16

e-mail: spaeic@ue.poznan.pl

tel. 61-854-38-26 


adres do korespondencji:
Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny
Uniwersytet Ekonomiczny

al. Niepodległości 10

61-875 Poznań


sprawy administracyjne XXXIII edycji

mgr Sylwia Paluszak

Biuro Studiów Podyplomowych CEM

Collegium Altum, pokój 512 

ul. Powstańców Wielkopolskich 16

e-mail: sylwia.paluszak@ue.poznan.pl

tel.  61-854–90-88 


adres do korespondencji:
Biuro Studiów Podyplomowych CEM
Uniwersytet Ekonomiczny

al. Niepodległości 10

61-875 Poznań
Studia Podyplomowe "Analiza Ekonomiczna i Controlling"