Komitet organizacyjny


Przewodniczący:

  • Dr Bartłomiej Pierański

Sekretarz:

  • Dr Sylwia Konecka

Członkowie:

  • Dr inż. Urszula Garczarek-Bąk
  • Dr Yuliia Bulhakova
  • Mgr Tomasz Zawadzki
  • Mgr Magdalena Kopeć