Maciej Pietrzykowski

Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

maciej.pietrzykowski@ue.poznan.pl

 

Adres strony: http://www.inkams.eu/