KIEROWNIK PROJEKTU

prof. dr hab. Maciej SZYMCZAK, prof. nadzw. UEP

pokój 138, I piętro, Gmach Główny

tel. 61 856 92 45


 

SEKRETARIAT

mgr Joanna Stryszyk

pokój 233, II piętro, Gmach Główny (skrzydło)

od poniedziałku do czwartku od 9:00 do 12:00 

tel. 61 856 92 45