Szanowny Doktorancie/Szanowna Doktorantko, 

rozpoczynasz doktorat, gratulujemy! 
Celem Krajowej Reprezentacji Doktorantów jest działanie na rzecz doktorantów w szczególności poprzez:
  • reprezentowanie i promowanie środowiska doktorantów, 
  • wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym opiniowanie projektów i aktów normatywnych, 
  • ochrona praw i interesów doktorantów w kraju oraz polskich doktorantów zagranicą, 
  • dbanie o podnoszenie jakości kształcenia doktorantów, 
  • wspieranie i promowanie samorządności oraz mobilności doktorantów, popularyzacja nauki.
Nie wahaj się skontaktować z nami w razie wątpliwości, problemów - tych małych i tych większych, ale również żeby podzielić się z nami dobrymi wiadomościami - co Ci się podoba w Twojej Szkole Doktorskiej, co Ci dodaje energii do pracy badawczej!