ALGEBRA LINIOWA
Autor: BARTKOWIAK M.,DWORNICZAK P.,
MATŁOKA M. (RED.),RYCHŁOWSKA-MUSIAŁ E.
ISBN: 978-83-7417-923-2
Książka dostępna w Księgarni


ANALIZA MATEMATYCZNA. ZBIÓR ZADAŃ
Autor: MATŁOKA M. (RED.), BARTKOWIAK M.,
DWORNICZAK P., MATŁOKA M., RYCHŁOWSKA-MUSIAŁ E.
ISBN: 978-83-7417-922-5
Książka dostępna w Księgarni


ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH ALGORYTMÓW

ROZWIĄZYWANIA NIELINIOWYCH ZADAŃ ALOKACJI DÓBR JEDNORODNYCH

Autor: ANHOLCER M.

ISBN: 978-83-7417-349-0

Książka dostępna w KsięgarniBADANIA OPERACYJNE

Autor: ANHOLCER M.

ISBN: 978-83-7417-439-8

Książka dostępna w Księgarni
BADANIA OPERACYJNE Z EXCELEM

Autor: ANHOLCER M., GASPARS-WIELOCH H.

ISBN: 978-83-7417-659-0

Książka dostępna w Księgarni
DYNAMIKA ZMIAN CEN KONTRAKTÓW SCDS A RYZYKO
SUWERENNE POLSKI W OKRESIE KRYZYSU FINANSOWEGO
Autor: KLIBER A.
ISBN: 978-83-66199-59-0
Książka dostępna w wersji elektronicznej


E-MATEMATYKA WSPOMAGAJĄCA
ZARZĄDZANIE W PRZYKŁADACH I ZADANIACH
Autor: ŁYCZKOWSKA-HANĆKOWIAK A. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-889-1
Książka dostępna w Księgarni


EKONOMETRIA Z EXCELEM. PRZYKŁADY I ZADANIA

Autor: ANHOLCER M., GASPARS-WIELOCH H., OWCZARKOWSKI A.

ISBN: 978-83-7417-472-5

Książka dostępna w Księgarni
EKONOMETRYCZNE MODELOWANIE CZYNNIKÓW

RYZYKA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH

Autor: ŁĘT B.

ISBN: 978-83-7417-853-2

Książka dostępna w Księgarni

 


FINANCIAL ENGINEERING METHODS AND CASES
Autor: KLIBER P. (RED.)
e-ISBN 978-83-66199-04-0
Książka dostępna w KsięgarniINSTRUMENTY POCHODNE
WPROWADZENIE DO INŻYNIERII FINANSOWEJ
Autor: BARTKOWIAK M., ECHAUST K.
ISBN: 978-83-7417-997-3
Książka dostępna w KsięgarniMATEMATYKA DLA EKONOMISTÓW

Autor: MATŁOKA M.

ISBN: 978-83-7417-919-5

Książka dostępna w Księgarni
MATEMATYKA DLA EKONOMISTÓW. ZBIÓR ZADAŃ

Autor: MATŁOKA M. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-709-2

Książka dostępna w Księgarni
MATEMATYKA W EKONOMII I ZARZĄDZANIU 

W PRZYKŁADACH I ZADANIACH

Autor: ANHOLCER M.

ISBN: 978-83-7417-427-5

Książka dostępna w KsięgarniMATHEMATICS IN ECONOMICS AND
MANAGEMENT. EXAMPLES AND EXERCISES
Autor: ANHOLCER M.
ISBN: 978-83-7417-836-5
Książka dostępna w KsięgarniMODELOWANIE ŚMIERTELNOŚCI I TRANSFER
RYZYKA DŁUGOWIECZNOŚCI
Autor: BARTKOWIAK M.
ISBN: 978-83-66199-30-9

Książka dostępna w KsięgarniPODEJMOWANIE DECYZJI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI
PLANOWANIE SCENARIUSZOWE, REGUŁY DECYZYJNE I WYBRANE
ZASTOSOWANIA EKONOMICZNE
Autor: GASPARS-WIELOCH H.
ISBN: 978-83-7417-990-4
Książka dostępna w Księgarni


PODSTAWY BADAŃ OPERACYJNYCH
ZASTOSOWANIA W EKONOMII I ZARZĄDZANIU
Autor: APPENZELLER D., JUREK W.
ISBN: 978-83-7417-956-0 

Książka dostępna w KsięgarniRYZYKO ZDARZEŃ EKSTREMALNYCH NA RYNKU
KONTRAKTÓW FUTURES W POLSCE
Autor: ECHAUST K.          
ISBN: 978-83-7417-828-0
Książka dostępna w KsięgarniWPROWADZENIE DO TEORII GIER
Autor: KLIBER P.
ISBN:
978-83-66199-43-9
Książka dostępna w Księgarni