Uczymy już od 34 549 dni
Pracownicy

mgr Alicja Koperska - doktorantka


Doktorantka w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej od 2016 roku. Ukończyła studia na kierunku Ekonomia (Zasoby Ludzkie w Organizacji) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.


Edukacja wyższa:
2013-2015: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Ekonomia: Zasoby Ludzkie w Organizacji
2010-2013: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pedagogika specjalna: Edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Krótsze wyjazdy zagraniczne:
- Seminarium Research Group on Collaborative Spaces "Berlin and the collaborative economy: Old friends?", 8-10.03.2017 r.
- Szkoła Letnia Swiss Social Science Methods Summer School, kursy: "Design Thinking for Research", "Ethnographic Methods: Sociological ethnography in practice", 18.08-01.09.2017 r.

Działalność dydaktyczna:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ćwiczenia), Zabezpieczenie Społeczne (ćwiczenia)

Pełnione funkcje:
- jeden z opiekunów Studenckiego Koła Naukowego HaeR (rok akademicki 2016/17)
- członek Zespołu ds. Strategii HR dla Naukowców

Działalność pozaakademicka:
- referent ds. analizy rynku pracy i edukacji w Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej
- certyfikowany trener (Model Efektywnego Treningu, Model SET®)
e-mail: alicja.koperska@ue.poznan.pl
Pok. 317C tel. 61 854 39 76