Edukacja

 

 

2012- 2015 - filologia rosyjska; studia pierwszego stopnia; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

2015- 2017 - polityka społeczna; studia drugiego stopnia; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

 

Tytuł pracy magisterskiej: Proces przejścia między pracą a emeryturą – analiza jakościowa 
(promotor: prof. Maciej Ławrynowicz).

 

 

Zainteresowania badawcze

 

polityka wobec starzenia się społeczeństw, proces przejścia na emeryturę, heterogeniczność emerytów, metody badań jakościowych, czas w polityce społecznej

 

Krótsze wyjazdy zagraniczne

 

- International Summer School on Grounded Theory and Qualitative Methods, Pisa, Włochy, 6- 10 czerwca 2016.Działalność praktyczna

 

- Członkini komitetu organizacyjnego II edycji Poznań Summer School in Heterodox Economics, Economic Policy and Complexity, 29.09. 2017 – 3.10.2017