Doktorant w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej. W 2016 roku ukończył studia na kierunku Polityka Społeczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, broniąc pracę dotyczącą równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym.

 

Praca badawcza

Obecnie zajmuje się instytucjami społecznymi w teorii organizacji, które stanowią jeden z centralnych wątków współczesnych nauk o zarządzaniu. Swoją pracę naukową prowadzi w formie badań terenowych, wykorzystujących zaangażowane metody jakościowe, które mają na celu lepsze zrozumienie, opis i tłumaczenie złożoności kultur organizacyjnych. Obecnie prowadzi dwa projekty badawcze zorientowane na pogłębianiu wiedzy o:

 

1) praxis i phronesis profesji prawniczej oraz kulturze organizacyjnej lokalnego wymiaru sprawiedliwości na podstawie badań narracyjnych;

 

2) procesie rodzenia się organizacji na podstawie badań etnograficznych w społeczności programistów, wspierającej lokalne organizacje pozarządowe.

 

Oba projekty są realizowane bezpośrednio w przestrzeniach organizacyjnych, blisko ludzi, aby zrozumieć w jaki sposób radzą sobie z codziennymi problemami oraz jak organizują oni swoje życia wewnątrz i wokół organizacji.

 

Pozostałe zainteresowania obejmują: logiki instytucjonalne, etos, organizowanie, teorię translacji, nadawanie sensu, tożsamość i charakter, sentymentalizm moralny.

 

Działalność dydaktyczna:

Zarządzanie zasobami ludzkimi (ćw.)

Zabezpieczenie społeczne (ćw.)

Wspomaganie SKN HaeR

 

Publikacje
Durczak, K., nadchodzący, Koncepcja Flexicurity w Polsce, Debiuty Ekonomiczne, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

Wybrane konferencje:

Durczak, K., Jak zbudować most pomiędzy materią, a symbolem? Epistemologiczne implikacje teorii User-Interface w ontologicznej perspektywie dualizmu, referat zaprezentowany na konferencji „Myślenie prewidystyczne w naukach społecznych”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 13-14.04.2016.

Ławrynowicz, M., Durczak, K., Learning Human Dignity, artykuł zaprezentowany na  11th Organization Studies (OS) Summer Workshop “Spirituality, Symbolism, and Storytelling” Mykonos, Grecja 19-21.05.2016