Misja Rady Doktorantów


Reprezentujemy społeczność doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, aby w efektywny sposób zapewnić doktorantom możliwie najlepsze warunki studiowania i egzystencji w środowisku Uczelni. Działając w imieniu doktorantów reprezentujemy ich interesy przed Władzami Uczelni oraz w Organach Uczelnianych, wyrażając opinie w sprawach dotyczących społeczności doktorantów. We współpracy z Organami i Administracją uczelni dbamy o integrację środowiska doktorantów, ich rozwój naukowy i sportowy oraz warunki socjalno-bytowe. Podejmujemy działania konsultacyjno-informacyjne, aby członkowie społeczności doktorantów mogli dobrze funkcjonować w środowisku Uczelni. 

Rada Doktorantów, wypełniając swoją misję, kieruje się zasadą SENSu realizowanych działań, skupiając się na czterech głównych elementach: S - społeczności E - efektywności N - nauce S - sporcie.
SENS realizowanych zadań polega na konkretnym określeniu ich celu, polegającego w szczególności na integracji społeczności doktorantów, wspomaganiu rozwoju naukowego lub sportowego doktorantów, przy uwzględnieniu efektywności gospodarowania posiadanymi zasobami.Struktura Rady Doktorantów


Z pośród wszystkich doktorantów (studia doktoranckie na UEP, MiSD GO, Szkoła Doktorska) wybieranych jest 20 reprezentantów do Rady Doktorantów. Już spośród członków Rady wybierany jest przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących, z których jeden jest skarbnikiem i jeden sekretarzem oraz przedstawiciele samorządu do odpowiednich komisji rektorskich i senackich.Jak zostać członkiem Rady Doktorantów?


Wybory do Rady Doktorantów odbywają się na każdym wydziale na przełomie listopada/grudnia.  Informacja do doktorantów o wyborach jest rozsyłana z odpowiednim wyprzedzeniem. Podczas zebrania wszystkich doktorantów, każda chętna osoba może podać swoją kandydaturę na przyszłego członka Rady Doktorantów. Z ogółu doktorantów wybierane zostaję 20 osób, które otrzymały największą liczbę głosów.