Nostryfikacją stopni naukowych zajmuje się Rada Awansów Naukowych (RAN)

Kontakt do Biura RAN: 
telefon: 61 856-92-25
Budynek A, I piętro, pokój nr 147a