Dr hab. Katarzyna Mroczek-Dąbrowska i dr Anna Matysek-Jędrych z Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej opublikowały artykuł w czasopiśmie „European Planning Studies” (100 punktów i Impact Factor 2,101). 


Artykuł pt. "To fear or not to fear?’ The nature of the EU-27 countries’ vulnerability to Brexit" został poświęcony ocenie wrażliwości gospodarek krajów Unii Europejskiej na Brexit. Badaniu poddano zarówno podatność jak i odporność poszczególnych krajów na efekt wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.


Zapraszamy do lektury!