Studenckie Koło Naukowe Towaroznawstwa Żywności „Spectrum” działające przy Katedrze Jakości i Bezpieczeństwa Żywności na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zrzesza prężnie działających studentów oraz doktorantów UEP, czynnie angażujących się w życie naukowe oraz społeczne. Koło ma na swoim koncie współorganizację wielu konferencji, organizację szkoleń oraz warsztatów z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności. Członkowie koła biorą czynny udział w wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Niejednokrotnie prace członków SKNTŻ Spectrum zostały opublikowane w formie artykułów naukowych i wyróżnione nagrodami. 

Opiekun Koła Naukowego:

Dr inż. Maria Sielicka-Różyńska

 

Zarząd Koła:


Przewodniczący –  inż. Adrianna Żełobowska,

Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych – inż. Klaudia Klepuszewska,

Wiceprzewodniczący ds. administracyjnych, jednocześnie pełniący funkcję Skarbnika – mgr inż. Sylwia Sady